(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc báo cáo dịch Covid-19. Theo đó, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chuẩn bị nội dung báo cáo, gửi Bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, phục vụ việc xây dựng báo cáo của Chính phủ trình Bộ Chính trị, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Các bộ, ngành sẽ báo cáo tình hình tác động của dịch Covid-19 tới mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách. Ảnh: Lê Tiên

Các bộ, ngành sẽ báo cáo tình hình tác động của dịch Covid-19 tới mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, Bộ Y tế báo cáo cập nhật tình hình phòng chống dịch Covid-19, nhận định, dự báo tình hình diễn biến của dịch, kiến nghị các giải pháp trọng tâm. Các bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước báo cáo tình hình tác động của dịch Covid-19 tới mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách, dự báo diễn biến tác động, kiến nghị các giải pháp trọng tâm. Riêng đối với một số điều chỉnh chính sách (điều chỉnh phương thức đầu tư của một số dự án quan trọng) cần phân tích lợi ích từ việc điều chỉnh về tài chính, tiến độ, yếu tố quốc phòng an ninh, tác động đến tăng trưởng từ việc giải ngân nhanh và hoàn thành sớm dự án.

Bộ KH&ĐT lưu ý, các báo cáo cần bám sát nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng về công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; phân nhóm các chủ trương, định hướng chỉ đạo lớn báo cáo Bộ Chính trị, các giải pháp cần phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo thẩm quyền.