#phòng chống dịch Covid-19
Ngành điện miền Nam nỗ lực đảm bảo cấp điện phòng chống dịch Covid-19

Ngành điện miền Nam nỗ lực đảm bảo cấp điện phòng chống dịch Covid-19

(BĐT) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đang lan nhanh tại các tỉnh, thành phố phía Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) triển khai nhiều phương án nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định tại các trạm, chốt kiểm dịch, các khu cách ly, khám chữa bệnh Covid-19 dã chiến, bệnh viện điều trị trên địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam.
Các địa phương chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Internet

Địa phương mua sắm trang thiết bị phòng, chống Covid-19: Trường hợp cấp bách, được chỉ định thầu

(BĐT) - Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn nguồn kinh phí, cơ chế mua sắm đối với phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, địa phương cần chủ động nguồn ngân sách để mua sắm, trường hợp cấp bách, địa phương được chỉ định thầu, chủ tịch tỉnh quyết định việc xác định giá gói thầu.
PC Vĩnh Phúc tổ chức lấy xét nghiệm cho toàn thể CBCNV

EVNNPC kích hoạt mức độ cao nhất đảm bảo công tác SXKD dịch vụ và phòng chống dịch COVID-19

(BĐT) - Thực hiện phòng, chống dịch ở cấp độ cao nhất theo Chỉ thị số 15, số 16 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm đảm bảo nhiệm vụ SXKD điện và phòng, chống dịch có hiệu quả, tại EVNNPC, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã liên tiếp chỉ đạo sát sao, yêu cầu Giám đốc các Công ty Điện lực tại 27 tỉnh thuộc Tổng công ty quản lý, nghiêm túc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo Quốc gia, của địa phương và Tổng công ty đã quy định.
Các bộ, ngành sẽ báo cáo tình hình tác động của dịch Covid-19 tới mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách. Ảnh: Lê Tiên

Kiến nghị các giải pháp trọng tâm ứng phó dịch Covid-19

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc báo cáo dịch Covid-19. Theo đó, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chuẩn bị nội dung báo cáo, gửi Bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, phục vụ việc xây dựng báo cáo của Chính phủ trình Bộ Chính trị, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kết nối đầu tư