(BĐT) - Công ty CP Đầu tư - Kinh doanh Nhà (Intresco, mã chứng khoán: ITC) mới công bố nghị quyết về việc chốt danh sách trả cổ tức năm 2020.

Cụ thể, ngày 23/11, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10%. Với hơn 79,28 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến phát hành hơn 7,92 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức cho cổ đông. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 79,2 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán. Tính đến 31/12/2020, Công ty còn gần 155 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Xét về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều đi ngang so với cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt 350 tỷ đồng và 59 tỷ đồng.