(BĐT) - Ngày 25/9 tới đây, Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí Idico (mã chứng khoán ICN) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành thêm 3 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 60%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 60 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.

Tính đến cuối năm 2019, Công ty còn gần 33 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 17,37 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu 225 tỷ đồng, tăng 11%; lợi nhuận sau thuế 38,8 tỷ đồng, tăng 17,36% so với năm ngoái; tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 30%.