Hướng dẫn tạm thời thanh toán BHYT dịch vụ thận nhân tạo lọc máu chu kỳ cho người mắc Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Y tế có Công văn 116/BYT-KHTC đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thống nhất mức thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) đối với dịch vụ thận nhân tạo cho người bệnh lọc máu chu kỳ mắc Covid-19.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo quy định tại Thông tư 13/2019/TT-BYT, dịch vụ thận nhân tạo chu kỳ có mức giá là 556.000 đồng/lần, trong đó chi phí quả lọc dây máu là 68.700 đồng. Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết, Thông tư 13/2019/TT-BYT đang được sửa đổi, bổ sung. Do đó, trong quá trình sửa đổi, bổ sung Thông tư này, Bộ Y tế tạm thời hướng dẫn việc thanh toán BHYT của dịch vụ thận nhân tạo chu kỳ áp dụng với người bệnh mắc Covid-19 với mức giá 487.300 đồng/lần (không bao gồm quả lọc dây máu). Chi phí quả lọc dây máu thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua thực hiện theo pháp luật về đấu thầu đối với từng trường hợp.

Theo Công văn, Bộ Y tế cho biết, thời gian qua Bộ đã nhận được văn bản của một số đơn vị, địa phương về việc thanh toán dịch vụ thận nhân tạo chu kỳ đối với người mắc Covid-19. Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh Covid-19 và căn cứ quy định tại Quyết định 3639/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 về việc bệnh thận nhân tạo chu kỳ F0 dùng quả lọc dây máu 1 lần cho thực hiện dịch vụ thận nhân tạo chu kỳ, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội các tỉnh thực hiện thống nhất theo hướng dẫn tạm thời nêu trên.

Chuyên đề