Hơn 1.334 tỷ đồng đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và Đường tỉnh 352

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng (Chủ đầu tư) đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng Đường tỉnh 352 (ĐT.352), với tổng mức đầu tư 1.334,876 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách TP. Hải Phòng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Dự án đang đấu thầu rộng rãi qua mạng chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 14 Xây dựng cầu Lại Xuân và đường dẫn đầu cầu (giá dự toán 582,07 tỷ đồng; thời gian thực hiện 24 tháng) và Gói thầu số 15 Cải tạo, mở rộng ĐT.352 (giá dự toán 387,092 tỷ đồng; thời gian thực hiện 18 tháng). 2 gói thầu dự kiến lần lượt được mở thầu ngày 14 và 15/1/2023.

Theo thiết kế, cầu Lại Xuân vượt sông Đá Bạch có chiều dài 786 m; đường dẫn hai đầu cầu dài 1.814 m, trong đó, phía TP. Hải Phòng 1.212 m, phía tỉnh Quảng Ninh dài 602 m. ĐT.352 có tổng chiều dài tuyến khoảng 13,4 km bắt đầu từ Quốc lộ 10 đến đường dẫn đầu cầu Lại Xuân.

Chuyên đề