(BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) T3 (110/22 kV - 40 MVA) và các thiết bị liên quan, hoàn thành công trình Nâng công suất MBA T3 110 kV TBA 220 kV Quy Nhơn, nâng tổng công suất Trạm lên thành 580 MVA.
Máy biến áp T3 (110/22 kV - 40 MVA) tại TBA 220 kV Quy Nhơn

Máy biến áp T3 (110/22 kV - 40 MVA) tại TBA 220 kV Quy Nhơn

Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA T3 (110/22kV - 40 MVA) tại TBA 220 kV Quy Nhơn sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của tỉnh Bình Định. Đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho sự phát triển kinh tế xã hội trong khu vực. Tăng cường ổn định và linh hoạt trong vận hành lưới điện, nâng cao độ tin cậy trong việc cung cấp điện cho tỉnh Bình Định.

Dự án Nâng công suất MBA T3 110 kV TBA 220 kV Quy Nhơn do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Công trình có quy mô: Thay thế MBA 110/35 kV - 25 MVA hiện hữu bằng MBA 110/22 kV - 40 MVA; lắp đặt mới 09 tủ hợp bộ 22 kV; tháo dỡ MBA tự dùng TD1 (35/0,4 kV - 180 kVA) hiện hữu, lắp mới MBA tự dùng 22/0,4 kV - 250 kVA; hoàn thiện lại thiết bị điều khiển - bảo vệ liên quan cho MBA T3 thay mới; kết nối SCADA phía 22 kV về Trung tâm điều khiển Bình Định.