Hòa Bình đấu giá 102 thửa đất huyện Tân Lạc

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình đang thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tân Lạc.

Cụ thể, tài sản đấu giá là quyền sử dụng 102 thửa đất ở tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Tổng diện tích các lô đất là 9.860,4 m2.

102 lô đất có mức giá khởi điểm từ 13,15 đến 17,94 triệu đồng/m2. Mục đích sử dụng của các lô đất là đất ở tại đô thị.

Thời gian xem tài sản vào các ngày 29, 30/12. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 21/12 - 4/1/2023.

Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá vào ngày 4/1/2023 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tân Lạc.

Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 8h30 ngày 9/1/2023 tại Nhà văn hoá Trung tâm huyện Tân Lạc; đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Chuyên đề