(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành phát điện Dự án Nhà máy Điện gió Liên Lập từ quý III/2021 sang tháng 10/2021 theo đề nghị của chủ đầu tư Dự án.
Dự án Nhà máy Điện gió Liên Lập (công suất 48 MW) được triển khai tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Dự án Nhà máy Điện gió Liên Lập (công suất 48 MW) được triển khai tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Trước đó, ngày 11/10, Công ty CP Điện gió Liên Lập (chủ đầu tư) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc hiệu chỉnh ngày hoàn thành và phát điện thương mại đối với Nhà máy.

Dự án Nhà máy Điện gió Liên Lập (công suất 48 MW) được triển khai tại xã Tân Liên, xã Tân Lập, xã Hướng Tân và thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.973 tỷ đồng, gồm 12 tuabin gió, công suất mỗi tuabin khoảng 4 MW, điện lượng trung bình là 158,8 GWh/năm, diện tích đất dự kiến sử dụng 48 ha.

Tiến độ thực hiện Dự án theo kế hoạch là quý II/2020 khởi công và thi công công trình; quý III/2021 hoàn thành, phát điện.

Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, ngày 24/1/2019.

Theo Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, cơ chế giá điện đối với dự án điện gió nối lưới (cơ chế giá cố định) sẽ hết hạn vào ngày 31/10/2021.