Theo tổng kết của ngân hàng nhà nước, hiện đã chấm dứt tình trạng số liệu nợ xấu chênh nhau giữa báo cáo của các ngân hàng thương mại và cơ quan thanh tra giám sát của ngân hàng nhà nước.
Hết tình trạng chênh lệch số liệu nợ xấu

Hết tình trạng chênh lệch số liệu nợ xấu

Theo FBNC