(BĐT) - Ngày 16/8 tới, Công ty CP Hãng sơn Đông Á (mã chứng khoán: HDA) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán vào ngày 1/9.

Với 11,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 5,75 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Quý II/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 73,5 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với cùng kỳ năm 2020. Nhờ kiểm soát tối đa các chi phí nên lãi ròng của doanh nghiệp đạt 8,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ báo lỗ hơn 14 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 138,2 tỷ đồng, tăng 14,1% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Nhờ chi phí tài chính và chi phí bán hàng trong quý II giảm 72% và 11%, dẫn tới lợi nhuận trước và sau thuế của doanh nghiệp trong nửa đầu năm 2021 lần lượt đạt 14,5 tỷ đồng và 11,7 tỷ đồng.

Năm nay, Công ty lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu mang về 319,4 tỷ đồng doanh thu và 25 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 22% và 91% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, so với kế hoạch năm, Công ty đã hoàn thành 43% kế hoạch doanh thu và 58% chỉ tiêu lợi nhuận.