Hậu Giang đấu thầu lại 287 mặt hàng thuốc

(BĐT) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa đồng ý tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2016 đối với các mặt hàng chưa lựa chọn được nhà thầu.
Hậu Giang đấu thầu lại 287 mặt hàng thuốc

Trước đó, Sở Y tế Hậu Giang đã có Tờ trình xin chủ trương đấu thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao cho các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh năm 2016 (các mặt hàng chưa lựa chọn được nhà thầu).

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã thống nhất chủ trương cho Sở Y tế tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao cho các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh năm 2016 đối với các mặt hàng chưa lựa chọn được nhà thầu cung cấp theo quy định.

Các mặt hàng chưa lựa chọn được nhà thầu do Sở Y tế Hậu Giang mời thầu gồm 287 mặt hàng với tổng giá trị khoảng 48.509.469.985 đồng.

Chuyên đề