Hải Phòng: Đấu giá 85 lô đất làm nhà ở

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 85 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại các xã An Hưng, An Hoà và Đồng Thái, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Tổng diện tích các lô đất đấu giá là 10.703,2 m2. Tổng giá khởi điểm là 92.753.655.200 đồng. Tổng tiền đặt trước là 18.550.731.040 đồng.

Đơn vị có tài sản đấu giá là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương. Đối tượng tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được bán từ ngày 8 - 21/2/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng.

Các lô đất thuộc thôn Bắc, thôn Hạ, thôn Hạ 1, xã An Hưng sẽ được tổ chức đấu giá vào sáng ngày 24/2/2023. Các lô đất tại xã An Hoà và xã Đồng Thái được tổ chức đấu giá vào chiều ngày 24/2/2023. Địa điểm tổ chức tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện An Dương.

Chuyên đề