Hải Dương điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi tiểu dự án an toàn đập

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB) có tổng mức đầu tư 9.967,5 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng trong nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong tháng 9/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương sẽ chỉ định nhà thầu thực hiện 2 gói thầu sử dụng ngân sách tỉnh Hải Dương, gồm: Gói thầu số 01 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và Gói thầu số 02 Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh.

Chuyên đề