(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong việc cấp Giấy phép xây dựng.
Hà Nội kiểm tra, rà soát, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong việc cấp Giấy phép xây dựng Ảnh: Tường Lâm

Hà Nội kiểm tra, rà soát, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong việc cấp Giấy phép xây dựng Ảnh: Tường Lâm

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thanh tra xây dựng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phát sinh vi phạm trật tự xây dựng; đặc biệt quan tâm, có phương án xử lý các thửa đất, công trình không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng.