(BĐT) - Theo UBND TP. Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2021, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 (đặc biệt có một số chỉ tiêu tăng khá như: chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch nhập khẩu, giá trị gia tăng nông nghiệp) nhưng vẫn thấp hơn kịch bản cơ sở đưa ra đầu năm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự kiến, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng ước đạt 5,91%. Trong đó, dịch vụ tăng 5,74%, gấp 2,65 lần so với cùng kỳ năm 2020; công nghiệp - xây dựng tăng 7,74%, gấp 1,4 lần; nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,09%, gấp 1,25 lần.

Số doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm thành lập là 13.125 đơn vị, tăng 4% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 74%, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 15% và số doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tăng 33%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu, 6 tháng cuối năm Thành phố phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của cả năm 2021. Trong đó, chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2021 là trên 7,5%.