• Hà Nội: Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng cao hơn nửa đầu năm trước

    28/06/2021 07:00

    (BĐT) - Theo UBND TP. Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2021, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 (đặc biệt có một số chỉ tiêu tăng khá như: chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch nhập khẩu, giá trị gia tăng nông nghiệp) nhưng vẫn thấp hơn kịch bản cơ sở đưa ra đầu năm.

chuyên đề

Kết nối đầu tư