(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DVL và Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy đang phối hợp tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại Khu X4, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Tổng giá khởi điểm bán đấu giá là 163,483 tỷ đồng.
Phường Mai Dịch trên bản đồ Google vệ tinh

Phường Mai Dịch trên bản đồ Google vệ tinh

Theo Thông báo mời tham gia đấu giá, 25 lô đất tại Khu X4, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy có tổng diện tích 1.456,8 m2, mỗi lô đất có diện tích từ 38,1 - 84,8 m2; giá khởi điểm từ 104,7 - 182,3 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm của mỗi lô đất từ 4,1 - 9,1 tỷ đồng. Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 800 triệu đồng/lô đất.

25 lô đất sẽ được tổ chức đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. Công ty Đấu giá hợp danh DVL sẽ tổ chức đấu giá đồng thời 25 lô đất; mỗi lô đất là một cuộc đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín 1 vòng.

Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia đấu giá, nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 14 - 28/10/2021. Thời gian xem tài sản từ ngày 21 - 22/10/2021 tại Khu X4, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

25 lô đất dự kiến được bán đấu giá vào ngày 30/10/2021 tại Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch quận Cầu Giấy.