(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh 2E HHT Việt Nam phối hợp với UBND huyện Bắc Quang  sẽ tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Bắc Quang. Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra ngày 15/11/2021 với mức giá khởi điểm là 51,4 tỷ đồng.
Huyện Bắc Quang (Hà Giang): ảnh internet

Huyện Bắc Quang (Hà Giang): ảnh internet

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Bắc Quang có vị trí tại Tổ 3, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Khu đất có diện tích khoảng 3.800m2, được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ.

Tài sản trên đất gồm 2 nhà làm việc, hiện trạng công trình đã xuống cấp. Theo thông báo đấu giá, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 51,4 tỷ đồng. Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là 10,2 tỷ đồng.

Hồ sơ đấu giá được phát hành từ ngày 26/10 – 10/11/2021. Thời gian xem tài sản đấu giá từ ngày 4/11 – 5/11/2021 tại thửa đất có tài sản đấu giá.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá, phương thức trả giá lên.

Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra ngày 15/11/2021 tại hội trường Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.