(BĐT) - Theo Biên bản mở thầu Gói thầu số 06 “Chi phí xây dựng + chi phí hạng mục chung” thuộc Dự án Cầu Phú Hòa xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội, đến thời điểm đóng thầu có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).
Có 3 nhà thầu nộp HSDT Gói thầu 06 thuộc Dự án Cầu Phú Hòa xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Ảnh: Nhã Chi

Có 3 nhà thầu nộp HSDT Gói thầu 06 thuộc Dự án Cầu Phú Hòa xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Ảnh: Nhã Chi

Đó là các nhà thầu: Liên danh Công ty TNHH Chiến Huệ - Công ty TNHH Xây dựng thương mại Sơn Trang; Công ty CP Đầu tư xây dựng Cường Thịnh; Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Minh Hoàng. Cả 3 nhà thầu này đều có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP. Hà Nội.

Biên bản mở thầu cũng cho thấy, trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu nêu trên, có 5 nhà thầu mua HSMT, bao gồm: Công ty TNHH Chiến Huệ; Công ty CP Đầu tư thương mại Minh Hoàng; Công ty TNHH Xây dựng thương mại và Vận tải Đại Thành; Công ty CP Xây dựng và Thương mại Mạnh Truyền và Công ty CP Đầu tư xây dựng Cường Thịnh. Các nhà thầu này đều có địa chỉ tại TP. Hà Nội.

Đơn vị tư vấn gói thầu nêu trên là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng AVC, cũng có địa chỉ tại TP. Hà Nội. Đây là doanh nghiệp chuyên tư vấn thẩm tra thiết kế tổng dự toán xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu công trình xây dựng; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông…

Theo Biên bản mở thầu gói thầu nêu trên, HSDT của các nhà thầu tham dự đều đảm bảo đúng quy định như: HSDT được niêm phong trước khi mở thầu; HSDT có đủ 1 bản gốc, 4 bản chụp và 1 đĩa CD… Về giá dự thầu, Liên danh Công ty TNHH Chiến Huệ - Công ty TNHH Xây dựng thương mại Sơn Trang chào giá 12,870 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư xây dựng Cường Thịnh chào giá 12,895 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Minh Hoàng chào giá 12,875 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày.

Quá trình tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu cho thấy, từ tháng 3/2016 đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Đức đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho 6 gói thầu. Trong đó, nhiều gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước nhưng có giá trúng thầu sát giá gói thầu, điển hình như: Gói thầu số 02 Thi công xây dựng + Chi phí hạng mục chung thuộc Dự án Trường Trung học cơ sở xã Phù Lưu Tế có giá trúng thầu là 9,457 tỷ đồng, giá gói thầu là 9,458 tỷ đồng; Gói thầu số 08 Chi phí xây lắp + chi phí hạng mục chung thuộc Dự án Trường Mầm non Tuy Lai B có giá trúng thầu là 12,789, giá gói thầu là 12,790 tỷ đồng…

Như Báo Đấu thầu đã phản ánh, trước đó, trong thời gian Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Đức phát hành HSMT Gói thầu số 06 nêu trên (từ ngày 24/11 - 5/12/2017) nhà thầu đã phản ánh bị gây khó khăn cho nhà thầu trong việc tiếp cận HSMT. Có nhà thầu phản ánh đã không thể mua được HSMT nên không thể tham dự thầu.