(BĐT) - Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn vừa trúng Gói thầu số 27 Thi công xây dựng tuyến đường D1 và các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến, Đoạn 3: từ Km2+117,29 đến Vòng xoay quay đầu (cuối tuyến) thuộc Dự toán mua sắm đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Cái Mép.
Công trình giao thông Sài Gòn vừa trúng Gói thầu số 27 thuộc Dự toán mua sắm đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Cái Mép. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công trình giao thông Sài Gòn vừa trúng Gói thầu số 27 thuộc Dự toán mua sắm đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Cái Mép. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu do Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn làm bên mời thầu. Giá trúng thầu là 129,486 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 710 ngày, loại hợp đồng trọn gói và theo đơn giá cố định.

Có 2 nhà thầu bị loại, gồm: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng hạ tầng Trung Nguyên bị loại vì hồ sơ dự thầu (HSDT) không hợp lệ; Công ty TNHH Xây dựng thương mại Khải Thành không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm.

Trong 4 năm gần đây, Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn được công bố trúng 186 gói thầu.

Riêng tại dự toán nêu trên, ngoài Gói thầu số 27, Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn còn trúng Gói thầu số 26 với giá trúng thầu là 118,781 tỷ đồng và Gói thầu số 25 với giá trúng thầu là 152,79 tỷ đồng. Những nhà thầu trượt thầu khi tham dự Gói thầu số 27 và 26 đều có HSDT không hợp lệ, gồm: Công ty CP Xây dựng và Thương mại Tổng Hợp, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải xây dựng giao thông T và T (Gói thầu số 27); Công ty CP Đầu tư Xây lắp điện miền Bắc Việt Nam, Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp, Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Đông Á (Gói thầu số 25).