(BĐT) - Một trong những kết quả của ngành y tế năm 2018 là việc kéo giá thuốc giảm xuống 10% so với giá hiện hành.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến báo cáo kết quả công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến báo cáo kết quả công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ông Vũ Tuấn Cường – Cục trưởng Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế cho biết, trong năm 2018, Bộ đã tiếp tục đẩy mạnh triển khai đấu thầu tập trung cấp quốc gia, quản lý giá thuốc chi trả bởi bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước.

Danh mục thuốc đấu thầu tập trung được mở rộng thêm 25 hoạt chất với 125 mặt hàng thuốc. Năm 2017, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu tập trung là 477 tỷ đồng (giảm 17% so với giá kế hoạch); trong đó thuốc biệt dược gốc giảm 6,9% (114 tỷ đồng), thuốc generic giảm 33% (362 tỷ đồng)... Việc lựa chọn nhà thầu đang đi vào giai đoạn hoàn tất. Riêng đối với các mặt hàng đàm phán giá cấp quốc gia, Bộ đã tổ chức đàm phán giá đối với 4 mặt hàng thuốc biệt dược gốc, qua đó đã giảm được khoảng 18,55% so với giá trúng thầu hiện hành (dự kiến giảm khoảng 551 tỷ đồng).

Cùng với đó, Ngành đã có những chính sách ưu tiên, khuyến khích sử dụng thuốc trong nước thông qua việc ban hành Danh mục 146 mặt hàng thuốc trong nước đáp ứng yêu cầu điều trị; khuyến khích các thuốc chuyển giao công nghệ từ các nước phát triển, thuốc biệt dược gốc trong đấu thầu. Tỷ lệ thuốc trong nước trúng thầu tăng qua các năm. Tính từ năm 2017 đến tháng 4/2018, tỷ lệ thuốc trong nước trúng thầu đạt 33,89% (năm 2017 là 27,11%). Trị giá thuốc sản xuất trong nước chiếm khoảng 46,6% tổng giá trị tiền thuốc sử dụng.

Tính đến tháng 12/2018, cả nước có 195 cơ sở sản xuất của 176 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn GMP, trong đó có 137 nhà máy sản xuất tân dược; 67 nhà máy có sản xuất thuốc dược liệu (39 nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu); 3 nhà máy sản xuất nguyên liệu thuốc; 6 nhà máy sản xuất vacxin; 9 nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương. Nhiều nhà máy của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã chuyển giao công nghệ sản xuất các thuốc biệt dược gốc, thuốc có dạng bào chế hiện đại.

Bên cạnh đó, tỷ lệ thuốc kém chất lượng năm 2018 cũng có xu hướng giảm dần so với những năm trước, chiếm tỷ 1,4% (năm 2016 là 1,98%, năm 2017 là 1,59%). Trong số 33.535 mẫu thuốc và 2.474 dược liệu, phát hiện có 503 mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Riêng tỷ lệ thuốc giả, năm 2018 chỉ phát hiện 18 mẫu thuốc giả (chiếm 0,05%).

Từ những kết quả đạt được trong năm 2018 về đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết sẽ tiếp tục thí điểm đấu thầu tập trung vật tư y tế để giảm giá, giảm chi Quỹ bảo hiểm y tế trong năm nay với 6 loại vật tư y tế sử dụng nhiều tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

Theo Viết