Giải ngân vốn đầu tư công tháng 11/2022 tăng 1,9 lần mức bình quân 10 tháng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Đúng theo xu hướng giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ giải ngân tháng 11 tiếp tục có chuyển biến tích cực. Riêng giải ngân tháng 11 đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9 lần so với mức trung bình giải ngân bình quân 10 tháng (khoảng 28,4 nghìn tỷ đồng/tháng).
Giải ngân vốn đầu tư công tháng 11 đạt 54,5 nghìn tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Giải ngân vốn đầu tư công tháng 11 đạt 54,5 nghìn tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2022 diễn ra ngày 1/12/2022.

Giải ngân tăng về số tuyệt đối, nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), đến ngày 28/11/2022, tổng số vốn NSNN các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết là 550.400,63 tỷ đồng, đạt 94,9% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao (vốn trong nước đạt 94,6% kế hoạch, vốn nước ngoài đạt 99,7% kế hoạch). Số vốn NSNN còn lại chưa phân bổ là 29.646,204 tỷ đồng, bằng 5,1% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; chủ yếu là vốn cân đối NSĐP, còn 5/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch là Cao Bằng, Hà Nam, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ.

Bộ Tài chính cho biết, ước giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN đến ngày 30/11/2022 đạt 58,33% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 đạt 63,86%). Nếu không tính 38.155,353 tỷ đồng vốn NSTW từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội mới được Thủ tướng Chính phủ giao vào tháng 10/2022 thì ước tỷ lệ giải ngân đến hết 30/11/2022 đạt 61,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (541.891,481 tỷ đồng). Số tuyệt đối giải ngân cao hơn cùng kỳ năm 2021 khoảng 43,7 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 14,8%. Có 6 cơ quan trung ương và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 80% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; 5 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 25% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhận định tiến độ giải ngân tháng 11 tiếp tục có chuyển biến tích cực cho thấy các giải pháp thúc đẩy đầu tư công đã và đang phát huy hiệu quả, đồng thời phản ánh đúng xu hướng giải ngân vốn đầu tư công, tăng dần vào cuối năm. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân 11 tháng vẫn chưa đạt yêu cầu do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, trong đó có những nguyên nhân đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa xử lý dứt điểm như giải phóng mặt bằng, công tác lập kế hoạch vốn chưa sát với thực tế và khả năng giải ngân, công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án chưa tốt, năng lực nhà thầu, ban quản lý dự án còn nhiều hạn chế, vai trò người đứng đầu tại một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa được phát huy đầy đủ, một số quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư công còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn...

Để giải quyết các vấn đề vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục duy trì hoạt động của 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Trong tháng 11/2022, Bộ KH&ĐT đã có báo cáo Tổ trưởng các Tổ công tác về việc tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thuộc các tổ công tác.

Qua tổng hợp báo cáo từ các tổ công tác, bên cạnh những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân đã được tổng hợp trước đây, nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương, trong đó có Bộ Giao thông vận tải (GTVT), kiến nghị do những năm đầu triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nhiều dự án đang trong quá trình điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A và các dự án có hợp phần giải phóng mặt bằng nên việc điều chỉnh kế hoạch năm giữa các dự án trước ngày 15/11/2022 là không khả thi và kiến nghị cho điều chỉnh đến ngày 31/12 năm kế hoạch.

Trong đó, Bộ GTVT cho biết, số vốn còn lại giải ngân trong 2 tháng cuối năm của Bộ tương đối lớn (20.699 tỷ đồng) trong khi nhu cầu giải ngân vốn của các dự án biến động, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kết quả đấu thầu của dự án, giá trị đền bù giải phóng mặt bằng nên việc hoàn thành điều chỉnh kế hoạch năm giữa các dự án trước ngày 15/11/2022 là khó khăn.

Không trả lại kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 rất nặng nề, còn khoảng 41,67% kế hoạch chưa giải ngân. Bộ KH&ĐT trình Chính phủ chỉ đạo Thủ trưởng các Bộ, cơ quan trung ương và các cấp chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, không trả lại kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022, coi đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là điều kiện để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của năm 2022 của người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn; tiếp tục rà soát lại các dự án, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tránh chia cắt, dàn trải, manh mún, kéo dài; thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng. Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành thủ tục đầu tư, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án.

Bộ KH&ĐT cũng nêu rõ cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về đầu tư công như thẩm định dự án đầu tư có cấu phần xây dựng, triển khai kiểm soát chi vốn trong nước và đơn rút vốn của các nhà tài trợ bằng chứng từ điện tử, chữ ký số, đơn giản hóa quy trình kiểm soát chi và hồ sơ yêu cầu rút vốn.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư