Giải ngân hơn 3.342 tỷ đồng cho bảo trì đường bộ

(BĐT) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB) cho biết, tính từ đầu năm 2017 đến nay đã giải ngân gần 3.343 tỷ đồng cho việc bảo trì hệ thống đường bộ, đạt 73% kế hoạch giải ngân được duyệt. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Hiện tại, còn gần 1.250 tỷ đồng chưa giải ngân do Quỹ Bảo trì đường bộ mới cấp 1.925 tỷ đồng vào ngày 23/6/2017. Đến nay, khối lượng công việc bảo trì đường bộ đã nghiệm thu đạt gần 3.365 tỷ đồng. 

Theo TCĐB, tổng kinh phí cho công tác bảo trì đường bộ được sử dụng đến quý II/2017 là gần 4.593 tỷ đồng, trong đó kinh phí năm 2016 chuyển sang gần 689 tỷ đồng, lũy kế kinh phí Quỹ Bảo trì đường bộ cấp 3.904 tỷ đồng.

Đại diện TCĐB cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2017, Tổng cục sẽ chuẩn bị và tổ chức đấu thầu bảo dưỡng thường xuyên đường bộ giai đoạn 2018 - 2022 sau khi Bộ Giao thông vận tải chấp nhận phương án. Trong đó sẽ có các gói thầu lai ghép giữa sửa chữa định kỳ với bảo dưỡng thường xuyên, tăng quy mô và chiều dài các gói thầu; tách các cầu trung và lớn thành gói thầu riêng; đồng thời nâng cao các yêu cầu về thiết bị, kinh nghiệm, nhân lực, vốn của các nhà thầu tham gia đấu thầu.

Chuyên đề