Giá cao su phục hồi, Cao su Phú Riềng lãi đậm

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2017 với nhiều kết quả khả quan. Đặc biệt là lợi nhuận của Công ty được đóng góp phần lớn từ hoạt động kinh doanh chính đó là bán các thành phẩm cao su thay vì “sống nhờ” vào việc thanh lý cây cao su như trong giai đoạn 2013 - 2016.
6 tháng đầu năm 2017, Cao su Phú Riềng đạt 86 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Ảnh: Quang Tuấn
6 tháng đầu năm 2017, Cao su Phú Riềng đạt 86 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Ảnh: Quang Tuấn

Kể từ khi lập đỉnh vào cuối năm 2011, giá cao su thiên nhiên liên tục lao dốc trong suốt giai đoạn 2012 - 2016 đã gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh cao su thiên nhiên nói chung và Cao su Phú Riềng nói riêng. Theo báo cáo tài chính giai đoạn 2013 - 2016, doanh thu từ việc bán thành phẩm cao su của Cao su Phú Riềng liên tục lao dốc. Cụ thể, doanh thu từ việc bán cao su năm 2012 là 2.126 tỷ đồng, năm 2013 con số này giảm gần 18%, xuống còn 1.749 tỷ đồng, năm 2014 và 2015 tiếp tục sụt giảm so với các năm trước, lần lượt là 1.298 tỷ đồng (giảm 25%) và 1.139 tỷ đồng (giảm 12%). Năm 2016 con số này giảm nhẹ 2%, đạt 1.117 tỷ đồng.

Giá cao su giảm mạnh làm cho doanh thu không đủ bù đắp chi phí và kết quả lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013 - 2014 liên tục sụt giảm (năm 2012 là gần 594 tỷ đồng, năm 2013 là 323 tỷ đồng, năm 2014 là gần 62 tỷ đồng). Năm 2015 và 2016, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Cao su Phú Riềng còn âm lần lượt là 4,17 tỷ đồng và 9,8 tỷ đồng.

Thời gian qua, lợi nhuận của Cao su Phú Riềng phải dựa vào việc thanh lý cây cao su. Cụ thể, năm 2012 lợi nhuận từ thanh lý cây cao su là 149 tỷ đồng, năm 2013 là 170 tỷ đồng, năm 2014 là 145 tỷ đồng, năm 2015 là 170 tỷ đồng và năm 2016 là 140 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2017, khi cao su tăng giá, kết quả kinh doanh của Công ty đã có nhiều khởi sắc với doanh thu thuần đạt 500 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận gộp từ bán hàng đạt 136,6 tỷ đồng, tăng gần 3,5 lần so với 6 tháng đầu 2016. Đặc biệt, kết quả kinh doanh của Công ty đã không còn phụ thuộc vào việc thanh lý cây cao su khi mà lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm đạt 86,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2016 là âm gần 40 tỷ đồng. Thu nhập khác nửa đầu năm 2017 là 3 tỷ đồng, còn cùng kỳ 2016 là 81 tỷ đồng. Kết quả là 6 tháng đầu năm 2017, Cao su Phú Riềng đạt 86 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 4,5 lần so với cùng kỳ 2016.

Theo đề án tái cơ cấu được duyệt năm 2015, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đã trình phương án cổ phần hóa 5 công ty cao su: Bình Long, Phú Riềng, Lộc Ninh, Bà Rịa, Tân Biên và đã được Chính phủ chấp thuận. Đến nay, VRG đã hoàn thành việc cổ phần hóa hai công ty cao su Tân Biên và Bà Rịa. Còn Cao su Bình Long, Phú Riềng, Lộc Ninh cổ phần hóa trong năm 2017. Tuy nhiên, đã hết tháng 11/2017 vẫn chưa có thông tin gì về kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp này.

Chuyên đề