• Giá cao su phục hồi, Cao su Phú Riềng lãi đậm

    04/12/2017 10:00

    (BĐT) - Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2017 với nhiều kết quả khả quan. Đặc biệt là lợi nhuận của Công ty được đóng góp phần lớn từ hoạt động kinh doanh chính đó là bán các thành phẩm cao su thay vì “sống nhờ” vào việc thanh lý cây cao su như trong giai đoạn 2013 - 2016.
  • Cao su Phú Riềng sống nhờ thanh lý cây cao su

    27/04/2017 10:00

    (BĐT) - Cao su Phú Riềng được thành lập ngày 6/9/1978, hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV. Lần đầu tiên, Công ty thực hiện công bố thông tin hoạt động theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư