Cao su Phú Riềng bán cây cao su để thoát lỗ

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng vừa công bố báo cáo tài chính năm 2016. 

Theo đó, năm 2016, doanh thu của Công ty đạt 1.175 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2015. Lãi gộp tăng từ 192 tỷ đồng lên 209 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ gần 77 tỷ đồng lên 221 tỷ đồng (tăng 187%) đã làm cho lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty âm gần 10 tỷ đồng.

Nhân tố giúp cho  Cao su Phú Riềng thoát lỗ năm 2016 đến từ lợi nhuận khác đạt gần 135 tỷ đồng, chủ yếu từ thanh lý vườn cây cao su (lãi gộp bán cây cao su là 140 tỷ đồng).              

Chuyên đề