Tổng giá trị chuyển giao cho Gelex Electric hơn 1.850 tỷ đồng.

Thực hiện phương án tái cấu trúc, Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (HOSE: GEX) thông báo sẽ tăng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex (Gelex Electric) thông qua chuyển quyền sở hữu và tiền mặt.

Cụ thể, GEX sẽ chuyển quyền sở hữu toàn bộ số cổ phần của Gelex tại các công ty con bao gồm CTCP Dây Cáp Điện Việt Nam (Cadivi –HOSE: CAV), CTCP Thiết Bị Điện (Thibidi –HOSE: THI) và CTCP Chế tạo Điện Cơ Hà Nội (UPCOM: HEM).

GEX chuyển hết sở hữu tại Cadivi, Thibidi và HEM cho Gelex Electric ảnh 1

GEX sẽ chuyển hết quyền sở hữu tại Cadivi, Thibidi và HEM.

Trong chiến lược tập trung sản xuất và quản lý, Gelex cho biết sẽ từng bước nâng tỷ lệ sở hữu tại các công ty con, bao gồm Cadivi, Thibidi và HEM lên 100%. Sau đó, sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty tại các công ty con trên sang cho Gelex Electric tiếp nhận và điều phối hoạt động.

Do vậy, khả năng hủy niêm yết cổ phiếu Cadivi, Thibidi, HEM hay nhiều công ty khác như Sotran sẽ sớm xảy ra trong chiến lược tái cấu trúc của GEX.

Ngoài góp vốn bằng cổ phiếu, GEX cũng sẽ góp vốn bổ sung bằng tiền mặt gần 19 triệu đồng để tăng vốn điều lệ của Gelex Electric từ 368 tỷ lên 2.218,7 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của GEX tại Gelex Electric là 100%.

Vừa qua, Gelex thông báo sẽ phát hành tối đa 72 triệu cổ phiếu để thực hiện 1.440 chứng quyền cho các trái chủ với giá phát hành 16.600 đồng/cp.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) là 2 trái chủ đã mua trái phiếu phát hành 2016 và chưa có thông tin 2 ngân hàng này còn nắm giữ hay đã chuyển nhượng quyền mua hay chưa. Với việc thực hiện quyền, cơ cấu cổ đông GEX sẽ có biến động mạnh khi các cổ đông mới có thể chiếm hơn 21% vốn điều lệ mới của công ty.

Theo NDH