(BĐT) - Ngày 17/9 tới, Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành (mã chứng khoán: GDT) sẽ chốt quyền trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán dự kiến trong tháng 9/2021.

Với hơn 17,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 35,4 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó, vào tháng 11/2020, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 cũng với tỷ lệ 20%.

Bên cạnh đó, Công ty đã thông qua phương án phát hành hơn 1,77 triệu cổ phiếu phổ thông nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 10%.

Nguồn vốn phát hành là từ nguồn vốn chủ sở hữu (quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2021 và sau khi được UBCK chấp thuận.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 214,6 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 37,2 tỷ đồng, tăng 24%.