(BĐT) - Ngày 1/6 tới, Công ty CP Chứng khoán FPT (mã chứng khoán: FTS)  sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%, ngày thanh toán là 5/7; phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10%, tổng lượng phát hành dự kiến là 13,2 triệu cổ phiếu.

Quý I/2021, FTS ghi nhận tổng doanh thu đạt 235,9 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 56,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 166,4 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 87,5 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, FTS đặt kế hoạch tổng doanh thu là 472 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 260 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,03% và 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 64% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.