Khối công nghệ dự kiến sẽ đóng góp 43% trong số 4.460 tỷ đồng lợi nhuận của FPT.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Hội đồng quản trị CTCP FPT (HoSE: FPT) vừa thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019 dự kiến vào ngày 29/3.

Công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh 2019 với doanh thu 26.660 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018 và lãi trước thuế 4.460 tỷ đồng, tăng 16%. Trong đó, khối công nghệ mục tiêu đạt 1.933 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chiếm 43% cơ cấu. Theo sau là khối viễn thông với 1.660 tỷ đồng.

FPT đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 16% ảnh 1

Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận 2019 của FPT.

FPT sẽ tiếp tục tập trung vào mảng xuất khẩu phần mềm với mục tiêu bán dịch vụ cho các khách hàng lớn, bán chéo giữa các thị trường và bán giải pháp công nghệ của tập đoàn, nâng cao năng lực chuyên sâu trong một số lĩnh vực trọng điểm, tìm kiếm cơ hội M&A tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản.

Về phương án phân chia lợi nhuận năm 2018, công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20% bằng tiền mặt (đã thực hiện 10%) và 10% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý II, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Tập đoàn dự kiến chi 4.669 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, chủ yếu cho khối viễn thông 3.004 tỷ đồng, khối công nghệ 1.029 tỷ đồng và đầu tư cho khối giáo dục 636 tỷ đồng.

Năm 2018, FPT đạt doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt 23.213 tỷ đồng và 2.620 tỷ đồng, giảm 46% và 11%.

Theo NDH