Đường sắt Nhổn-ga Hà Nội: Đốc thúc bồi thường cho 135 hộ dân

0:00 / 0:00
0:00

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nghiên cứu hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai về việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề cho 135 hộ gia đình khi thực hiện dự án depot đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

 Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

UBND TP Hà Nội mới đây đã có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) về việc hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ gia đình khi thực hiện Dự án xây dựng depot thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội .

Ngoài việc tham mưu giải quyết vụ việc theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao dự thảo văn bản của UBND TP Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, vào tháng 3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã chủ trì cuộc họp với đại diện Sở Tài chính, UBND quận Bắc Từ Liêm để giải quyết vấn đề này. Trong văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội, cơ quan này cho biết tổng số tiền hỗ trợ dự kiến nếu được chấp thuận là trên 83 tỷ đồng; sau khi trừ số tiền đã trả năm 2007 thì số tiền thành phố dự kiến chi trả thêm là 80,6 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tài chính cân đối và điều chỉnh nguồn vốn ngân sách đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai gửi UBND TP Hà Nội, đến nay có 135 hộ gia đình bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp trong khoảng thời gian từ 2006-2007 để thực hiện dự án thành phần hạ tầng kỹ thuật khu depot liên tục có đơn đòi hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp theo quy định của Nghị định 197/2006 và Nghị định 84/2007 của Chính phủ.

Tổng cục Quản lý đất đai cho rằng, chính sách pháp luật tại thời điểm áp dụng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 135 hộ gia đình này chưa có quy định về hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp bằng 5 lần giá đất nông nghiệp (đến Nghị định 69/2009 mới có quy định này).

Do đó việc Hà Nội đề xuất cho phép phê duyệt phương án bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để hỗ trợ tạo và chuyển đổi nghề nghiệp bằng 5 lần giá đất nông nghiệp là không phù hợp quy định.

Tuy nhiên quỹ đất ở, đất dịch vụ của địa phương không có, đến nay vẫn không được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị. Chính vì vậy, Tổng cục Quản lý đất đai thống nhất với phương án giải quyết hỗ trợ bằng tiền.

"Trường hợp UBND TP Hà Nội đề xuất tiếp tục được áp dụng khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm như Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đã được xây dựng theo quy định tại Nghị định số 197/2004 thì cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận làm cơ sở thực hiện"- Tổng cục Quản lý đất đai nêu rõ.

Chuyên đề