(BĐT) - Vào ngày 16/10, Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội phương án phát hành thêm hơn 4 triệu cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 11.000 đồng/cổ phần. Tỷ lệ thực hiện quyền 3:1, tức là cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/10, giá cổ phiếu của Dược phẩm CPC1 Hà Nội (mã chứng khoán DTP) có thị giá 32.000 đồng. Như vậy, mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu chỉ bằng 1/3 thị giá trên sàn chứng khoán. Công ty dự kiến thu về hơn 40,57 tỷ đồng từ đợt phát hành để đầu tư máy móc, thiết bị mới.

6 tháng đầu năm 2020, Dược phẩm CPC1 Hà Nội ghi nhận doanh thu và lãi ròng lần lượt đạt 94,1 tỷ đồng và 9,9 tỷ đồng, giảm tương ứng 16,43% và 41% so với cùng kỳ năm ngoái.