Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành: Tắc vốn, hàng loạt gói thầu mắc kẹt

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự án Xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư 31.320 tỷ đồng, khởi công vào tháng 10/2014 nhưng trong quá trình thực hiện, do một số thay đổi về cơ chế chính sách dẫn đến Dự án không được bố trí vốn, dừng thi công từ giữa năm 2019. Thời gian dừng thi công kéo dài khiến hàng loạt gói thầu mắc kẹt, chậm tiến độ, một số nhà thầu đề nghị chấm dứt hợp đồng.
Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài 57,8 km, đi qua địa bàn tỉnh Long An, TP.HCM và Đồng Nai, được phê duyệt đầu tư từ tháng 10/2010. Ảnh: Song Lê
Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài 57,8 km, đi qua địa bàn tỉnh Long An, TP.HCM và Đồng Nai, được phê duyệt đầu tư từ tháng 10/2010. Ảnh: Song Lê

Dự án có tổng chiều dài 57,8 km, đi qua địa bàn tỉnh Long An, TP.HCM và Đồng Nai, do Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Dự án được phê duyệt đầu tư vào tháng 10/2010, sử dụng 3 nguồn vốn: vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 13.654,6 tỷ đồng, vốn vay Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) 11.975,7 tỷ đồng và vốn đối ứng 5.689,7 tỷ đồng. Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, Dự án có 11 gói thầu xây lắp, sau hơn 8 năm mới hoàn thành được 3 gói thầu, 8 gói còn lại trong tình trạng dở dang và chậm tiến độ nghiêm trọng. Thời gian thực hiện Dự án được điều chỉnh đến ngày 31/12/2023, nhưng 4 gói thầu (A1, A4, A6 và J3) đã bị nhà thầu chấm dứt hợp đồng giữa chừng.

VEC cho biết, do thời gian thi công kéo dài, giá gói thầu không còn phù hợp khi giá nguyên, nhiên, vật liệu, nhân công… liên tục biến động nên một số nhà thầu đã đề nghị chấm dứt hợp đồng. VEC đang làm các thủ tục để lựa chọn nhà thầu thực hiện phần công việc dở dang của các gói thầu.

Bên cạnh đó, do vướng mắc về nguồn vốn giải ngân nên nhiều gói thầu của Dự án bị chậm tiến độ. Cụ thể, tại Gói thầu A1, khối lượng thi công đạt 81,24% giá trị hợp đồng, chậm 10,59%. VEC đã thông báo chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vào ngày 14/6/2022 và đang triển khai lựa chọn nhà thầu mới, dự kiến tiếp tục thi công trong quý I/2023.

Đối với Gói thầu A2-2, khối lượng thi công hiện đạt 68,47%, chậm 6,19%. VEC và nhà thầu đã ký phụ lục hợp đồng gia hạn hoàn thành công trình. Nhà thầu đang tái khởi động thi công, tiến độ hoàn thành dự kiến là ngày 21/9/2023. VEC đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Nếu tiến độ trên công trường không được cải thiện, VEC sẽ chấm dứt hợp đồng với nhà thầu để lựa chọn nhà thầu mới.

Tại Gói thầu A4, khối lượng thi công đạt 78,1%, chậm 21,9%. VEC và nhà thầu đã ký kết phụ lục hợp đồng gia hạn hoàn thành công trình, tiến độ dự kiến đến ngày 30/6/2023. Tuy nhiên, đã 5 tháng qua, nhà thầu không triển khai thi công trở lại. Do vậy, VEC đã có văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng Gói thầu A4 và đang báo cáo thủ tục lựa chọn nhà thầu mới.

Tại Gói thầu J1, khối lượng thi công đạt 77,63%, chậm 22,37%, dự kiến tiến độ hoàn thành là quý II/2025. VEC yêu cầu nhà thầu khẩn trương huy động nhân sự, máy móc để khởi động lại Gói thầu.

Tại Gói thầu J3, khối lượng thi công đạt 80,7%, chậm 19,30%. VEC đã thông báo chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công và đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu mới. Tiến độ hoàn thành dự kiến là quý II/2025.

Với Gói thầu A6, khối lượng thi công chỉ đạt 33,93%. VEC và nhà thầu đã chấm dứt hợp đồng, đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu mới, dự kiến khởi công trong quý I/2023 và hoàn thành ngày 31/12/2023. Bên cạnh đó, Gói thầu A7 có khối lượng thi công đạt 67,42%, chậm 10,8% so với kế hoạch, dự kiến hoàn thành ngày 30/10/2023.

Về nguyên nhân chậm tái khởi động thi công, Bộ GTVT cho rằng, một số gói thầu đoạn phía Tây, sử dụng vốn vay của JICA (Gói thầu J1, J2, J3) dừng thi công trong thời gian dài do không được bố trí vốn, dẫn đến việc huy động lại gặp nhiều khó khăn, một số nhà thầu không hợp tác, đã chấm dứt hợp đồng. Nguồn vốn VEC tự huy động để đầu tư Dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định dẫn đến một số vướng mắc về thủ tục pháp lý để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu A1, A4, A6, J3... Bên cạnh đó, tại Gói thầu A7, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 (CIENCO6) có khoản công nợ riêng với Bộ Tài chính nên thủ tục giải ngân các chứng chỉ thanh toán mà VEC đề xuất Bộ Tài chính thanh toán cho nhà thầu này chưa được phê duyệt, ảnh hưởng đến nguồn lực, tiến độ thi công của Nhà thầu.

VEC thừa nhận, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đang gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý. Hiện đề xuất điều chỉnh thời gian hoàn thành đến ngày 30/9/2025 và cho phép VEC tự bố trí nguồn thu phí nhàn rỗi chưa đến kỳ trả nợ vào cơ cấu vốn đầu tư cho Dự án, hoàn thiện một số hạng mục còn lại của Dự án chưa nhận được sự đồng thuận của Bộ Tài chính. Nếu không được thông qua, Dự án sẽ tiếp tục bị dừng, giãn tiến độ và chưa thể xác định thời điểm hoàn thành.

Chuyên đề