(BĐT) - Nâng cao tốc độ phát triển của các “đầu tàu” kinh tế, từ đó lan tỏa, dẫn dắt, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tại các cực tăng trưởng nói riêng và cả nước nói chung đang là đòi hỏi mang tính chiến lược trong giai đoạn mới. 
Động lực mới cho các đầu tàu kinh tế

Kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Đấu thầu giới thiệu Chuyên đề “Động lực mới cho các đầu tàu kinh tế” nhằm phân tích nhu cầu và sự cần thiết của các cơ chế, chính sách mang tính đột phá cho hai “đầu tàu” kinh tế lớn: Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương.