(BĐT) - Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đông Đô - Công ty CP Xây dựng và Chuyển giao công nghệ Việt Nam (VINACAT) vừa trúng Gói thầu số 04 Thi công xây lắp công trình Tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình (CDC Thái Bình) với giá 143,697 tỷ đồng (giảm 1,1% so với giá gói thầu).
Phương án thiết kế kiến trúc công trình tòa nhà Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thái Bình

Phương án thiết kế kiến trúc công trình tòa nhà Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thái Bình

Gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng, thu hút 3 nhà thầu tham dự, gồm: Liên danh Đông Đô - VINACAT, Công ty CP Công trình 207, Công ty CP Đầu tư xây dựng VITECCONS.

Tuy nhiên, hồ sơ dự thầu của VITECCONS không đạt yêu cầu về tính hợp lệ nên bị loại tại bước đánh giá sơ bộ. Nhà thầu VITECCONS chưa được công bố trúng gói thầu đầu tư công nào trước đây.

Công ty CP Công trình 207 không đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm (yêu cầu về hợp đồng tương tự, nhân sự, thiết bị thi công). Trong khi đó, trong 2 năm gần đây, nhà thầu này từng được công bố trúng 17 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu trên 140 tỷ đồng (Gói thầu số 10 thuộc Dự án Nâng cấp Quốc lộ 30, đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; giá trúng thầu là 424,445 tỷ đồng, liên danh với 2 nhà thầu khác; Gói thầu LS 02 tại Ban Quản lý dự án Lạng Sơn với giá trúng thầu là 146,635 tỷ đồng, liên danh với 1 nhà thầu khác).

Về Liên danh trúng thầu, từ năm 2019 đến nay, Nhà thầu Đông Đô được công bố trúng 13 gói thầu xây lắp, VINACAT từng liên danh trúng 2 gói xây lắp quy mô trên 200 tỷ đồng.