#Đơn giá
Nhiều đơn giá, định mức không sát thực tế

Nhiều đơn giá, định mức không sát thực tế

(BĐT) - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Trung là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp… Thời gian qua, hoạt động của Công ty hết sức khó khăn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đơn giá, định mức thấp, vật liệu khan hiếm: Giải pháp nào gỡ khó cho nhà thầu?

(BĐT) - Nhiều nhà thầu xây lắp đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai các gói thầu, dự án do nguyên vật liệu đầu vào như cát, sỏi, đá khan hiếm, một số vật liệu như sắt, thép cũng tăng giá. Trong khi đó, đơn giá, định mức của các gói thầu, dự án được lập theo quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP (Nghị đinh 68) lại thấp, không sát với giá trên thị trường.