Đối tượng bắt buộc có chứng chỉ hành nghề đấu thầu

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, trong thời gian qua, Bộ nhận được văn bản của một số bộ, ngành và địa phương đề nghị giải đáp thắc mắc về đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (CCHNHĐĐT) theo quy định của Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu (TT03).
Các thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tại Cần Thơ trong năm 2018. Ảnh: Cao Trung
Các thí sinh dự thi sát hạch cấp chứng chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tại Cần Thơ trong năm 2018. Ảnh: Cao Trung

Liên quan đến nội dung này, Bộ KH&ĐT vừa ban hành Văn bản số 2683/BKHĐT-QLĐT về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu (VB2683) nhằm hướng dẫn cụ thể đối với các đối tượng bắt buộc phải có CCHNHĐĐT.

3 nhóm đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề

Theo quy định tại Luật Đấu thầu (Điều 16 Khoản 2) và TT03 (Điều 35 Khoản 7), kể từ ngày 01/01/2018, các cá nhân tham gia trực tiếp vào công việc: lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án (BQLDA) chuyên nghiệp phải có CCHNHĐĐT.

Nhằm cụ thể hóa quy định nêu trên, VB2683 nêu rõ, kể từ ngày 01/01/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào công việc nêu trên thuộc các đơn vị sau đây phải có CCHNHĐĐT.

Một là, cá nhân thuộc BQLDA chuyên nghiệp: là các BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc các BQLDA được thành lập để thực hiện công tác QLDA chuyên nghiệp; cá nhân chuyên trách làm công tác QLDA, không mang tính kiêm nhiệm thuộc các BQLDA được thành lập để làm nhiều dự án cùng lúc hoặc các dự án kế tiếp, gối đầu, hết dự án này đến dự án khác.

Hai là, cá nhân thuộc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu (làm nghề tư vấn đấu thầu).

Ba là, cá nhân thuộc đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách (cơ quan, tổ chức thành lập ra đơn vị mua sắm tập trung để chuyên trách thực hiện việc mua sắm tập trung của cơ quan, tổ chức mình và hoạt động mua sắm mang tính thường xuyên, liên tục); trừ cá nhân tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại Khoản 7 Điều 35 TT03 trong mua sắm tập trung theo mô hình kiêm nhiệm, không thường xuyên, liên tục và không hoạt động chuyên nghiệp, chuyên trách trong lĩnh vực đấu thầu. 

3 nhóm đối tượng không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề

VB2683 cũng nêu rõ các đối tượng không bắt buộc phải có CCHNHĐĐT.

Một là, cá nhân thuộc BQLDA được thành lập để thực hiện một dự án cụ thể và BQLDA này sẽ giải thể sau khi kết thúc dự án.

Hai là, cá nhân thuộc các phòng của Cục, Vụ, Sở, huyện, doanh nghiệp nhà nước… tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại Khoản 7 Điều 35 TT03 theo nhiệm vụ được giao và không hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đấu thầu. Trong đó, hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đấu thầu là tham gia trực tiếp vào một trong các công việc nêu tại Khoản 7 Điều 35 TT03 một cách thường xuyên, liên tục, mang tính chất nghề nghiệp, chuyên môn, chuyên trách.

Ba là, cá nhân tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại Khoản 7 Điều 35 TT03 trong mua sắm tập trung theo mô hình kiêm nhiệm, không thường xuyên, liên tục và không hoạt động chuyên nghiệp, chuyên trách trong lĩnh vực đấu thầu.

Theo VB2683 thì các cá nhân nêu trên khi tham gia vào hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu (không yêu cầu phải có CCHNHĐĐT).

Bộ KH&ĐT cũng cho biết, các gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trước ngày 01/01/2018 nhưng đến sau ngày 01/01/2018 chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thì các cá nhân tham gia trực tiếp vào các công việc nêu tại Khoản 7 Điều 35 TT03 được tiếp tục thực hiện công việc đó cho đến khi hoàn thành, chưa yêu cầu phải có CCHNHĐĐT. Đồng thời, cá nhân thuộc tổ chuyên gia được thành lập trước ngày 01/01/2018 nhưng việc thực hiện các công việc nêu tại Khoản 7 Điều 35 TT03 kéo dài đến sau ngày 01/01/2018 thì không yêu cầu phải có CCHNHĐĐT.

Các thông tin liên quan đến việc tổ chức thi, cấp CCHNHĐĐT được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng, trong thời gian tới (dự kiến từ tháng 7/2018), để tạo thuận lợi cho các cá nhân có nhu cầu thi sát hạch, việc đăng ký dự thi sẽ được thực hiện trực tuyến. Cá nhân có nhu cầu thi sát hạch sẽ đăng ký trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thời điểm chính thức áp dụng việc đăng ký trực tuyến sẽ được thông báo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư