(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Thủ tướng phê duyệt đưa KCN Hạ Hòa (diện tích 400 ha) tại các xã Xuân Áng, Lâm Lợi và Quân Khê, huyện Hạ Hòa và KCN Tam Nông (diện tích 350 ha) tại các xã Văn Lương, Thanh Uyên, Cổ Tiết và Tam Cường, huyện Tam Nông ra khỏi Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020.

Đồng thời, Thủ tướng đồng ý bổ sung 2 KCN mới vào Quy hoạch phát triển các KCN khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020. Đó là KCN Hạ Hòa với diện tích 400 ha tại các xã Xuân Áng và Vô Tranh, huyện Hạ Hòa; KCN Tam Nông với diện tích 350 ha tại xã Tứ Mỹ, xã Cổ Tiết và xã Phương Thịnh, huyện Tam Nông.

Các KCN khác nằm trong quy hoạch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 được phê duyệt tại Công văn số 2501/TTg-KTN ngày 10/12/2014 của Thủ tướng không thay đổi.