Điều chỉnh giảm diện tích Khu công nghiệp Đức Hòa III - Slico xuống còn 157,27 ha

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hòa III - Slico. Theo đó, quyết định điều chỉnh giảm quy mô diện tích Khu công nghiệp từ 195,79 ha xuống còn 157,27 ha (giảm 38,52 ha).
Tổng quan dự án Khu công nghiệp Đức Hòa III - Slico
Tổng quan dự án Khu công nghiệp Đức Hòa III - Slico

Khu công nghiệp Đức Hòa III - Slico có tổng diện tích quy hoạch là 195,76 ha (chiếm 10% tổng diện tích quy hoạch toàn khu). Đây là khu công nghiệp lớn thứ 3 trong cụm 13 khu công nghiệp của Đức Hòa III.

Dự án Khu công nghiệp Đức Hòa III - Slico do Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh - Long An làm chủ đầu tư và Công ty CP Đầu tư và Tăng trưởng Minh Đức Long An là đơn vị chính thức kinh doanh thương mại. Dự án có tổng vốn đăng ký 388 tỷ đồng.

Chuyên đề