(BĐT) - Công ty CP Điện Sài Gòn Gia Định (EHCMC) vừa được công bố trúng 2 gói thầu xây lắp điện cùng thuộc dự án do Ban Quản lý Dự án Lưới điện miền Nam mời thầu, với tổng giá trị trúng thầu là 123,791 tỷ đồng. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đáng chú ý, tại 2 gói thầu xây lắp tương tự thuộc dự án này, EHCMC đều tham dự nhưng trượt thầu. 

Cụ thể, EHCMC trúng 2 gói thầu thuộc Dự án Đường dây mạch 2 Ninh Phước - Tuy Phong - Phan Rí, tỉnh Bình Thuận - Ninh Thuận. Tại Gói 6.1 Cung cấp và lắp đặt đường dây (từ ĐĐ đến G13), EHCMC trúng thầu với giá 65,547 tỷ đồng (giảm giá 0,1%). Gói thầu này có 4 nhà thầu tham dự, trong đó Công ty CP Sông Đà 11 không đạt ở bước đánh giá về tài chính; Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2 và Liên danh Công ty CP Bê tông ly tâm Nha Trang - Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam không đạt ở bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm.

Tại Gói 6.3 Cung cấp và lắp đặt đường dây (từ G27 đến G36), EHCMC trúng thầu với giá 58,244 tỷ đồng (giảm giá 0,6%). Gói thầu này có 5 nhà thầu tham dự. Trong đó, ngoài 3 nhà thầu đã tham dự tại Gói 6.1 và bị loại với lý do tương tự, thì có thêm Công ty CP Xây lắp Điện I, nhà thầu này bị loại do không đạt ở bước đánh giá về kỹ thuật.

Dự án nêu trên gồm 4 gói thầu xây lắp chính, có số hiệu gói thầu từ 6.1 đến 6.4. EHCMC nộp hồ sơ dự thầu cả 4 gói thầu, tuy nhiên nhà thầu này bị loại tại Gói 6.2 Cung cấp và lắp đặt đường dây (từ G13 đến G27), trị giá 63,9 tỷ đồng và Gói 6.4 Cung cấp và lắp đặt đường dây (từ G36 đến ĐC), trị giá 63,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại Gói 6.2, EHCMC bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ của HSDT do không nộp bảo lãnh dự thầu.

EHCMC có địa chỉ tại TP.HCM. Công ty được công khai trúng trên 30 gói thầu trong hơn 4 năm qua.