Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 8/2

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 8/2/2022, trên phạm vi cả nước có 409 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý II/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình, với giá gói thầu hơn 110,654 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cầu Câu Nhi - Hải Tân, đường Thượng Xá - Trà Lộc (ĐH.50) và đường Thuận Đức - Lam Thủy - Phương Lang (ĐH.50a). Tổng mức đầu tư của Dự án là 140 tỷ đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 20 Cung cấp và vận chuyển kết cấu thép phục vụ nâng cột thép và Gói thầu số 21 Xây lắp cung đoạn đường dây 220kV vượt rừng, với giá gói thầu lần lượt 38.829.230.000 đồng và 79.739.980.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 407.638.709.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông, với giá gói thầu hơn 145,776 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 385 (đoạn từ Km3+150 đến Km7+750). Tổng mức đầu tư của Dự án là 200 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, với giá gói thầu hơn 76,161 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư hỗ trợ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 80 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu NDVT.G05 Xây lắp đường dây 110kV, với giá gói thầu hơn 40,595 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án NCKN truyền tải đường dây 110kV TBA 220kV Nam Định - Trạm biến áp 110kV Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và Nam Định. Tổng mức đầu tư của Dự án là 59.444.895.924 đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư