Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 7/3/2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 7/3/2023, trên phạm vi cả nước có 798 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2023.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng + thiết bị nhà khám và điều trị ngoại trú cùng các hạng mục phụ trợ, với giá gói thầu hơn 21,71 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà khám và điều trị ngoại trú cùng một số hạng mục phụ trợ Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 29,242 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả cung cấp, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình), với giá gói thầu hơn 18,837 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 22,965 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây lắp + thiết bị, với giá gói thầu hơn 54,425 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tại huyện Tiên Yên - hạng mục khối nhà thi đấu thể thao. Tổng mức đầu tư của Dự án là 60 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 09-TTTS Cung cấp, xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị, với giá gói thầu hơn 129,557 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 110kV Tri Tôn - Thoại Sơn, tỉnh An Giang (vốn AFD). Tổng mức đầu tư của Dự án là 182,504 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Thi công xây lắp công trình, với giá gói thầu hơn 31,584 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Dương Hưu, huyện Sơn Động, hạng mục xây dựng nhà lớp học, nhà ở học sinh bán trú và các công trình phụ trợ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 37,42 tỷ đồng.

Chuyên đề