(BĐT) - UBND TP. Đà Nẵng đã có Tờ trình HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt điều chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án Tuyến đường Trục I Tây Bắc (đoạn từ nút giao thông Ngã Ba Huế đến bệnh viện Ung Thư, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Quốc lộ 1A và đoạn nối Nguyễn An Ninh từ nút giao Quốc lộ 1A đến đường sắt).

Theo Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 4/3/2019 của UBND TP. Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường Trục I Tây Bắc, tổng mức đầu tư (TMĐT) Dự án là 692,896 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 376.78 tỷ đồng đồng.

UBND TP. Đà Nẵng cho biết, hiện nay, Ban Giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu đã hoàn thành 70% hồ sơ đền bù với giá trị được phê duyệt đến thời điểm 12/11/2020 là 405,25 tỷ đồng và khái toán kinh phí giải phóng mặt bằng của Dự án là 650 tỷ đồng. Do đó, điều chỉnh TMĐT tăng thêm 273,21 tỷ đồng, thành 966,11 tỷ đồng.

Dự án này do UBND TP. Đà Nẵng quyết định đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng là chủ đầu tư kiêm quản lý dự án. Thời gian thực hiện từ năm 2014 - 2025.