Nhiều sở ngành ở địa phương được đề xuất sáp nhập theo hướng tinh gọn với quy định cụ thể số lượng cấp phó và bộ máy nhân sự.
Các sở được sáp nhập để tinh giảm lãnh đạo và cán bộ. Ảnh: Xuân Hoa.

Các sở được sáp nhập để tinh giảm lãnh đạo và cán bộ. Ảnh: Xuân Hoa.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành.

Theo dự thảo, một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh sẽ được hợp nhất như: nhập Sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính thành Sở Kế hoạch - Tài chính. Số lượng cấp phó, các tổ chức bên trong 2 sở cũng được sắp xếp đảm bảo tinh gọn.

Cơ cấu tổ chức của Sở này gồm: Văn phòng, Thanh tra và không quá 10 phòng chuyên môn. Hà Nội và TP HCM được lập thêm một phòng để quản lý riêng về công sản và một chi cục thay cho một phòng nghiệp vụ về tài chính doanh nghiệp.

Tại Hà Nội và TP HCM, Sở Xây dựng được đề xuất sáp nhập với Sở Giao thông Vận tải và Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị. Cơ cấu Sở mới gồm Văn phòng, Thanh tra và không quá 9 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (trên cơ sở tổ chức lại 12 phòng hiện có của các Sở Xây dựng, Giao thông Vận tải).

Ngoài ra, Sở Du lịch sẽ được tách từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với cơ cầu gồm Văn phòng, Thanh tra và không quá 3 phòng chuyên môn.

Theo Vnexpress