(BĐT) - Cục Hàng hải Việt Nam vừa trình Bộ GTVT báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân (Quảng Ninh).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đề xuất, Dự án sẽ xây dựng mới vũng quay tàu trước cảng Cái Lân có đường kính 450 m, cao độ đáy nạo vét là -10 m (khối lượng nạo vét khoảng 1,35 triệu m3) bảo đảm an toàn cho các tàu tổng hợp đến 50.000 DWT, tàu container khoảng 4.000 TEU quay trở ra, vào khu bến Cái Lân.

Cùng đó, dự án sẽ nối dài tuyến luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân (đoạn từ bến số 1 cảng Cái Lân về thượng lưu đến nhà máy đóng tàu Hạ Long) với chiều dài 2,7 km, khối lượng nạo vét khoảng 559.000 m3, phục vụ cho tàu tải trọng 10.000DWT và tàu đóng mới 70.000DWT.

Tổng mức đầu tư của Dự án dự kiến hơn 500 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 392,7 tỷ đồng. Kinh phí được đề xuất trích từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.