(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hòa Bình (bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án Khu trụ sở liên cơ quan tỉnh Hòa Bình với tổng mức đầu tư 798 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Hòa Bình từ năm 2020 (thu từ đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình). Dự án do Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư.
 Khu trụ sở liên cơ quan tỉnh Hòa Bình có tổng mức đầu tư 798 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Khu trụ sở liên cơ quan tỉnh Hòa Bình có tổng mức đầu tư 798 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong quý IV/2021 lựa chọn nhà thầu cho một số gói thầu tư vấn thuộc Dự án gồm: Gói thầu Tư vấn khảo sát địa chất bước thiết kế bản vẽ thi công (giá gói thầu 1,545 tỷ đồng); Gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (giá gói thầu 13,791 tỷ đồng); Gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (giá gói thầu 1,655 tỷ đồng); Gói thầu Tư vấn thẩm định giá (giá gói thầu 0,185 tỷ đồng)…