(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A đoạn Km301+500 - Km333+200, tỉnh Nghệ An.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kế hoạch phê duyệt bổ sung gồm 4 gói thầu. Trong đó, 2 gói thầu thi công xây lắp các đoạn tương ứng thuộc Dự án đang được đấu thầu rộng rãi, không qua mạng, dự kiến mở thầu ngày 28/5/2021, gồm: Gói thầu số 19 (giá dự toán 100,958 tỷ đồng); Gói thầu số 20 (giá dự toán 97,354 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 15 tháng.

Dự án được đầu tư từ ngân sách nhà nước, với tổng mức đầu tư 721,641 tỷ đồng. Chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu là Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An.

Tháng 8/2020, Dự án đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu xây lắp số 14, giá trị hợp đồng 60 tỷ đồng.