Đấu giá tài sản xe tải 5 tấn Trường Giang

(BĐT) - Thông báo bán đấu giá Xe tải 5 tấn Trường Giang

Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng – Lai Châu tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm:

Tài sản bán đấu giá: Xe tải 5 tấn Trường Giang.

Giá khởi điểm bán đấu giá: 273.729.900 đồng      

(Hai trăm bảy ba triệu, bảy trăm hai chín ngàn, chín trăm đồng)

Tài sản được niêm yết tại Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng – Lai Châu. Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

2. Phương thức bán đấu giá: Bán đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín.

3. Kế hoạch bán đấu giá:

- Thời gian tham khảo hồ sơ: Từ khi thông báo đến trước 16h ngày 25/2/2016.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 18/2/2016.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 18/2/2016 tại Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Lai Châu.

- Thời gian đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt trước: Ngày 25/2/2016.

- Thời gian bán đấu giá: Ngày 29/2/2016.

- Địa điểm bán đấu giá: Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng - Lai Châu.

CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TẠI:

Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng - Lai Châu

Khu 2, Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu (Trong giờ hành chính) - ĐT: 0976.605.353.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư