Đấu giá tài sản khủng, Lilama 45.4 tìm cách thoát nợ

(BĐT) - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) vừa thông báo bán đấu giá tài sản của Công ty CP Lilama 45.4 (Lilama 45.4) với trị giá lên tới 46 tỷ đồng. Đây là một trong những giải pháp xử lý nợ xấu tại doanh nghiệp này sau nhiều năm làm ăn không hiệu quả.
Lilama 45.4 lỗ ròng 8,66 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018
Lilama 45.4 lỗ ròng 8,66 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018

Bán đấu giá tài sản để cấn trừ nợ

DATC cho hay, tài sản được bán đấu giá là quyền sử dụng đất (19.899 m2) và công trình xây dựng trên đất (nhà xưởng, văn phòng với tổng diện tích xây dựng 7.586,2 m2) tại Nhà máy Cơ khí chế tạo của Lilama 45.4 tại số 4, đường số 9A, Khu công nghiệp Biên Hoà 2, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Giá khởi điểm được DATC đưa ra là 46 tỷ đồng.

Được biết, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đồng Nai là chủ nợ đầu tiên đối với tài sản trên của Lilama 45.4. Tính đến ngày 20/12/2017, Lilama 45.4 nợ BIDV Đồng Nai 141,929 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 126,892 tỷ đồng, nợ lãi là 12,801 tỷ đồng, lãi phạt là 2,235 tỷ đồng. Ngày 28/12/2017, khoản nợ của Lilama 45.4 đã được chuyển giao quyền chủ nợ sang cho DATC, trong đó có quyền về tài sản bảo đảm cho khoản nợ là quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại Nhà máy Cơ khí chế tạo của Lilama 45.4.

Sau khi mua nợ từ BIDV - Chi nhánh Đồng Nai tại Lilama 45.4, DATC hiện đang thực hiện phương án xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính theo thỏa thuận và thống nhất với Lilama 45.4.

Theo Biên bản thỏa thuận giữa DATC và Lilama 45.4 vào ngày 20/10/2017, DATC sẽ tiến hành xử lý và thu hồi khoản nợ gần 142 tỷ đồng theo phương án: DATC thu nợ số tiền 45 tỷ đồng; tái cơ cấu tài chính thông qua việc chuyển nợ thành vốn góp 22 tỷ đồng; số tiền còn lại xóa nợ cho Lilama 45.4.

Do Lilama 45.4 không đủ nguồn lực tài chính để trả số nợ 45 tỷ đồng, DATC đã hoàn tất các thủ tục để thanh lý 2 bất động sản mà Lilama 45.4 đang quản lý và sử dụng để thu hồi nợ gồm: Tòa nhà Văn phòng Công ty và Nhà máy Cơ khí chế tạo của Lilama 45.4 tại Đồng Nai. Theo thông tin từ Lilama 45.4, giá trị thanh lý 2 bất động sản nêu trên theo giá thị trường tại tỉnh Đồng Nai khoảng 65 tỷ đồng.

Theo thông báo mới nhất của DATC, từ nay đến ngày 18/9/2018, DATC sẽ tiến hành lựa chọn tổ chức bán đấu giá để thực hiện bán đấu giá tài sản, thu hồi lại một phần khoản nợ nêu trên. Số tiền thu được sau khi bán đấu giá tài sản được DATC và Lilama 45.4 thống nhất ưu tiên trả nợ cho DATC 45 tỷ đồng và tiền lãi chậm trả phát sinh. Nếu số tiền bán đấu giá tài sản vượt quá số trả nợ cho DATC, Lilama 45.4 được phép giữ lại để thanh toán nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và sử dụng làm vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Chuyển nợ thành vốn góp

Báo cáo hoạt động của HĐQT Lilama 45.4 gửi tới các cổ đông vào cuối tháng 6/2018 cho biết, Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính do mất cân đối tài chính lớn, gặp nhiều khó khăn về vốn trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh các giải pháp tài chính làm giảm số dư nợ vay ngân hàng, giảm thiểu số lỗ tiềm ẩn, Lilama 45.4 đang đẩy mạnh đề án tái cấu trúc doanh nghiệp, trong đó có việc thanh lý, bán đấu giá tài sản; chuyển nợ thành vốn góp cổ phần.
Liên quan đến phương án tiếp theo là tái cơ cấu tài chính thông qua việc chuyển nợ thành vốn góp, DATC và Lilama 45.4 đã thống nhất thực hiện chuyển 22 tỷ đồng nợ phải thu thành vốn góp cổ phần với tỷ lệ 1:1.

Cụ thể, Lilama 45.4 sẽ tiến hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi một phần khoản nợ với DATC. Lilama 45.4 cho rằng, điều này phù hợp với chủ trương tái cơ cấu Công ty CP Lilama 45.4, góp phần cải thiện tình hình tài chính và hoạt động của Công ty. Việc chuyển một phần khoản nợ với DATC thành vốn góp nhằm giúp giảm chi phí lãi vay, tăng vốn điều lệ, bù đắp một phần lỗ lũy kế kéo dài trong các năm qua để cải thiện hoạt động kinh doanh.

Dự kiến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ sẽ được Lilama 45.4 thực hiện trong quý III - IV/2018. Sau khi tái cấu trúc, cơ cấu cổ đông tại Lilama 45.4 dự kiến có 2 cổ đông lớn là Tổng công ty Lắp máy Việt Nam sở hữu 22,6% vốn điều lệ và DATC sở hữu 35,5%; các cổ đông khác sở hữu 41,9% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã soát xét, Lilama 45.4 chỉ đạt doanh thu 4,074 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 8,66 tỷ đồng. Do làm ăn bết bát, doanh nghiệp này đã bị âm vốn chủ sở hữu. Hiện cổ phiếu của Công ty đăng ký giao dịch tại sàn UPCoM nhưng bị hạn chế giao dịch với giá 1.600 đồng/CP.

Chuyên đề